Tag Archives: Demeter

เทพีดีมีเทอร์ (Demeter)

ดีมีเทอร์(Demeter) หรือ เซเรส(Ceres)เทพเจ้าในความเชื่อของโรมัน ได้รับขนานนามว่าเทพีแห่งเกษตรกรรม ความอุดมสมบูรณ์ และการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต การเติบโตและฤดูกาลอีกด้วย ในตำนานเทพเจ้ากรีกดีมีเทอร์เป็นบุตรสาวของไททันโครนัสและรีอา เป็นพี่สาวของซูส ฮาเดส โพไซดอน เฮร่า และเฮสเทีย

เทพีดีมีเทอร์มันจะถูกพรรณนาว่าเป็นหญิงสาวที่เป็นผู้ใหญ่ บางครั้งก็สวมมงกุฎด้วยรวงข้าวหรือถือฟ่อนข้าวสาลีไว้ในมือ เทพีดีมีเทอร์ยังเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ซึงนางเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ การบูชาดีมีเทอร์แพร่หลายในสมัยกรีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเกษตรกรรมที่ผู้คนอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน มีเทศกาลจัดขึ้นเพื่อเทพีดีมีเทอร์และลูกสาวของนาง

ตำนานที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับเทพีดีมีเทอร์ เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวลูกสาวของนางนามว่า เพอร์เซโฟเน่(Persephone)โดยเทพฮาเดส(Hades)เทพเจ้าแห่งยมโลก เทพีดีมีเทอร์ตามหาลูกสาวของนางไปทั่วทุกดินแดนแต่ก็ไม่พบ ด้วยความโศกเศร้าของนางทำให้โลกสิ่งมีชีวิตเริ่มหยุดการเจริญเติบโตและตาย โลกอาจต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ซูสได้ส่งเทพเฮอร์เมส(Hermes)ไปยังยมโลกเพื่อให้ฮาเดสส่งตัวเพอร์เซโฟเน่กลับมา ฮาเดสตกลงที่จะปล่อยนางหากนางไม่ได้กินอะไรเลยในขณะที่อยู่ในยมโลก แต่เพอร์เซโฟเน่ได้กินเมล็ดทับทิมจำนวนเล็กน้อยทำให้นางไม่สามารถแยกออกจากยมโลกได้ ในที่สุดได้มีการประนีประนอมให้เพอร์เซโฟเน่ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งกับเทพีดีมีเทอร์ผู้เป็นมารดาซึ่งทำให้ฤดูกาลบนโลกเป็นฤดูใบไม้ผลิพืชพันธุ์งอกงามและฤดูร้อน เมื่อเฟอร์เซโฟเน่กลับมายังยมโลกเทพีดีมีเทอร์ก็คร่ำครวญถึงลูกสาวจึงทำให้เกิดฤดูหนาว

เช่นเดียวกับเทพเจ้าของโอลิมเปียดีมีเทอร์เป็นอมตะและทรงพลังมาก เธอเป็นผู้ควบคุมการเก็บเกี่ยวและการปลูกธัญพืช เทพีดีมีเทอร์สามารถทำให้พืชเติบโต หรือไม่เติบโตได้ และควบคุมสภาพฤดูกาล นอกจากนี้ยังสามารถควบคุณสภาพอากาศและทำให้ผู้คนหิวโหยได้